bu sehir girdap gülüm

Tarihi olaylar

Rönesans

Rönesansın Nedenleri
» Ortaçağ'ın sonlarına doğru kültür ve sanatta önemli bir birikimin oluşması.

» Avrupa'nın ispanya'da Endülüs Emevi Devleti ve Sicilya aracılığı ile islam Medeniyeti'ni tanıması.

» Matbaanın geniş kullanım alanına girmesiyle yeni buluş ve düşüncelerin yayılması.

» Avrupa'da kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen, bilim adamları ve sanatkarları himaye eden varlıklı kişilerin (mesenlerin) ortaya çıkması.

» Coğrafi Keşiflerden sonra zenginleşen Avrupa'da, sanattan ve edebiyattan zevk alan bir sınıfın ortaya çıkması.

» Antikçağ (Eskiçağ) eserlerinin incelenmesi.

» istanbul'un fethinden sonra Bizanslı bazı bilginlerin italya'ya göç ederek eski Yunanca'yı öğretmeleri ve eski eserleri tanıtmaları.

Rönesans, 14. yüzyılın sonlarında italya'da başlamıştır. Rönesans'ın ilk önce italya'da başlamasında; italya'nın coğrafi konumu, ekonomik durumu, dini ve tarihi önemi, siyasal durumu ve islam Medeniyeti'nden etkilenmesi önemli rol oynamıştır.

italya'da Rönesans, 14. yüzyılın sonlarında Hümanizma ile başlamıştır. Hümanizma; Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Ortaçağ'ın skolastik düşüncesine karşı Avrupa'da doğup gelişen felsefe, bilim ve sanat görüşü, insanlık sevgisini en yüce amaç ve olgunluk sayan bir doktrindir.

italya'da Eskiçağ'dan kalan antik eserleri incelemek ve benzerlerini yapabilmek amacıyla akademiler kurularak Yunanca, Latince ve ibranice metinler incelendi. Hümanizma, insanın kendini tanımasına, yasalarını yapmasına ve haklarını korumasına zemin hazırlamıştır.
Rönesansın Sonuçları
» Avrupa ülkelerinde bilim, sanat, edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı.

» Skolastik düşünce yıkıldı. Düşüncede serbest bir ortam doğdu.

» Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce ortaya çıktı.

» Kilise zayıfladı. Bu durum Reform Hareketlerini başlattı.

» Bu döneme kadar bilim, sanat ve medeniyet alanlarında islam Ülkeleri öncülük yaparken, Rönesans hareketleriyle Avrupa Ülkeleri öne geçti.

» Avrupa'da insan faktörü öne çıktı. insanlar kendi haklarına sahip çıkmaya başladılar.
Geçmişten Günümüze Tarihi Olayları Sitenize Eklemek İçin Tıklayın
Bugün 1 ziyaretçi (19 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=